SŠ a ZŠ BEROUN: ŠKOLNÍ DRUŽINAKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Úvod

Měsíc: Březen              Námět: Zázraky

Vzdělávací oblast:

Chceme znát –   vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Pozorování (poznávání) přírody (přírodních jevů) podle popisu, obrázků, na vycházkách, …umět je pojmenovat. Změny v přírodě během ročních období. Budování kladného vztahu k přírodě – ekologie, pochopení přírodních jevů (déšť, kroupy, sníh, led, vítr, vichřice, uragán, tornádo, bouře, blesk, duha, rosa, povodně, záplavy,…)

Chceme vědět, jak na to – posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, radost z objevování, zájem

22. 3. Světový den vody (vyhlášený Valným shromážděním OSN)

23. 3. Světový den meteorologie

Prohlubování znalostí o přírodním světě, využívání těchto znalostí k uvědomělému a vnímavému vztahu k přírodě, všímání si zajímavostí kolem sebe, ochrana přírody, …..