SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUMKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Aktivity

Aktivity jsou určeny klientům našeho SPC. Jsou poskytovány bezplatně, po předchozí domluvě.

Logopedická péče

Individuální nácvik správné výslovnosti, manipulační činnosti pro rozvoj sluchové a zrakové percepce, slovní zásoby, logického myšlení, koncentrace pozornosti; cvičení motoriky mluvidel; cvičení na rozvoj fonematického sluchu (rozlišování hlásek ve slově); grafomotorická cvičení pro rozvoj jemné motoriky; nácvik komunikačních dovedností; dechová a hlasová cvičení.