SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUMKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Naše služby

Pro děti

 • ambulantní péče – individuální logopedická a speciálně pedagogická péče pro děti s poruchami řeči
 • odborné psychologické, speciálně pedagogické a logopedické vyšetření
 • zpracování povinné dokumentace pro odklad školní docházky a pro zařazení dítěte se speciálními potřebami do speciálních či běžných škol
 • půjčování pomůcek

Pro rodiče

 • seznámení s typem vady dítěte a možnostmi nápravy řeči
 • zapůjčení odborné literatury, pomůcek

Pro školy

 • spolupráce se školami, v nichž jsou integrovaní žáci
 • vypracování odborného posudku na integrované dítě a spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenské služby, kontakty na odborná pracoviště v regionu
 • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC
 • půjčování speciálních pomůcek, učebnic, odborné literatury