SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

ZŠ Speciální

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Vzdělávání žáků probíhá ve všech ročnících podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.
Žáci se středně těžkým mentálním postižením jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu č.j. 502/2018/ZSPS, Škola pro nás – školní vzdělávací program pro základní školu speciální.

Žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami se vzdělávali podle školního vzdělávacího programu č.j. 503/2018/ZSPS, I my patříme k vám – školní vzdělávací program pro základní školu speciální.

Žáci tříd 1.S a 2.S jsou vzděláváni na odloučením pracovišti v Komunitním centru Města Beroun ul. Bezručova 928, Beroun. Žáci 3.S se vzdělávají rovněž na odloučeném pracovišti v DD a MŠ speciální, v ul. Mládeže 1102, Beroun. A žáci tříd 4.S a 5.S jsou vzděláváni v budově školy v ul. Karla Čapka 1457, Beroun.