SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Základní škola

A

V základní škole jsou vzděláváni žáci s narušenou komunikační schopností, tj. žáci s poruchami řeči, především s vývojovou dysfázií, dysartrií, verbální dyspraxií, balbuties, palatolálií, rhinolálií, opožděným vývojem řeči na základě sluchových poruch, mutismen, autismem, v 1. – 5. ročníku. Tito žáci plní požadavky vzdělávacího programu základní školy hlavního vzdělávacího proudu.

Vzdělávání probíhá podle RVP ZV, podle školního vzdělávacího programu č.j. 500 / 2018/ ZSPS, Ostrov řeči – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Pro přijetí žáků ke vzdělávání je nutné doporučení poradenského zařízení.

B

V základní škole jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením.

Žáci 1. až 9. ročníku se vzdělávají podle RVP ZV s upravenými výstupy a obsahem učiva podle školního vzdělávacího programu č.j. 501/2018/ZSPS, Podaná ruka – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Pro přijetí žáků ke vzdělávání je nutné doporučení poradenského zařízení.