SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUMKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Legislativa

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění.
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách MŠMT.