SŠ a ZŠ BEROUNKarla Čapka 1457, Beroun-Město 266 01

Oznámení o poruše tel. linky v místní lokalitě – porucha na straně poskytovatele

Vzhledem ke stálé  poruše na telefonní kabeláži v místní lokalitě není možné tel. spojení na pevné linky školy. Proto po nezbytně nutnou dobu v neodkladných případech lze kontaktovat p. ředitelku na mobilu: 606 737 150. Rodiče a zákonné zástupce žáků prosíme o kontaktování konkrétních třídních učitelů.