Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> >>
  - Listopad                  Akce tříd v měsíci LISTOPADU 2019


Datum

Akce jednotlivých tříd, které se zpravidla konají pod vedením třídních učitelů:

1.11.

Volný den

5.11.

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštíví knihovnu v Berouně žáci 9.r.

8.11.

Projektu P7 „Mimořádné situace“ se zúčastní žáci 4. a 5.roč.

21.11.

Žáci 2.stupně, PŠ, 4.LA,B a 4.+ 5.r. jsou pozváni na kulturní představení „Bohemian Rhapsody,“ které přiblíží dětem skupinu Queen a oceněný film o této skupině.

22.11.

Integrovanou střední školu v Jesenici navštíví 9.ročník v rámci profesní přípravy. Žáci zde získají informace o devíti nabízených oborech a prohlédnou si tamní prostředí školy.

25.11.

V tento den pojedou navštívit Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami žáci 1.LA,B, kde se naladí na adventní čas a začnou se těšit na Vánoce.

26.11.

Hudební divadlo v Karlíně přivítá žáky 5.LA,B, kde mají rezervaci na muzikál „Královna Kapeska.“

29.11.

Žáci 8. a 9.r.pojedou do Vrapic, kde se zúčastní prezentace SOU a PŠ Kladno – Vrapice v rámci akce „Dny pro řemeslo.“

Pátky

Stále pokračují lekce plaveckého výcviku.

1.týden

Žáci S4 půjdu na vycházku do okolí školy a budou sledovat rozmístění kontejnerů na třídění odpadu.

2.týden

Pro žáky 2.LA,B je připravena tematická vycházka „Co se děje v přírodě.“ Dětem paní učitelky nabídnou vhodné lidské aktivity a činnosti „Land Art.“

Na vycházku do lesa se vydají také žáci tříd 4.LA,B a budou si povídat o tom, jak se máme chovat v lese.

Zatím bez data

Historické centrum Berouna půjdou navštívit žáci 3.LA,B a seznámí se s důležitými budovami našeho města. 


Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace


Datum: 12.9. 2019


ROZHODNUTÍ


o přijetí účastníků do školní družiny ve školním roce 2019/2020


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun  266 01 jako věcně a místně příslušný správní orgán  ve smyslu ustanovení  §165 odstavce 2  písm. e)  a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.,o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších přepisů,


 rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do školní družiny v Střední škole a Základní škole Beroun, příspěvkové organizaci ve školním roce 2019/2020  účastníkům s těmito evidenčními čísly:


Evidenční číslo

Přijat(a)

Evidenční číslo

Přijat(a)

Evidenční číslo

Přijat(a)

1/ŠD/2019

Přijat(a)

31/ŠD/2019

Přijat(a)

63/ŠD/2019

Přijat(a)

2/ŠD/2019

Přijat(a)

32/ŠD/2019

Přijat(a)

64/ŠD/2019

Přijat(a)

3/ŠD/2019

Přijat(a)

33/ŠD/2019

Přijat(a)

65/ŠD/2019

Přijat(a)

4/ŠD/2019

Přijat(a)

34/ŠD/2019

Přijat(a)

66/ŠD/2019

Přijat(a)

5/ŠD/2019

Přijat(a)

35/ŠD/2019

Přijat(a)

67/ŠD/2019

Přijat(a)

6/ŠD/2019

Přijat(a)

36/ŠD/2019

Přijat(a)

68/ŠD/2019

Přijat(a)

7/ŠD/2019

Přijat(a)

37/ŠD/2019

Přijat(a)

69/ŠD/2019

Přijat(a)

8/ŠD/2019

Přijat(a)

38/ŠD/2019

Přijat(a)

70/ŠD/2019

Přijat(a)

9/ŠD/2019

Přijat(a)

39/ŠD/2019

Přijat(a)

71/ŠD/2019

Přijat(a)

10/ŠD/2019

Přijat(a)

40/ŠD/2019

Přijat(a)

72/ŠD/2019

Přijat(a)

11/ŠD/2019

Přijat(a)

41/ŠD/2019

Přijat(a)

73/ŠD/2019

Přijat(a)

12/ŠD/2019

Přijat(a)

42/ŠD/2019

Přijat(a)

74/ŠD/2019

Přijat(a)

13/ŠD/2019

Přijat(a)

43/ŠD/2019

Přijat(a)

75/ŠD/2019

Přijat(a)

14/ŠD/2019

Přijat(a)

44/ŠD/2019

Přijat(a)

76/ŠD/2019

Přijat(a)

15/ŠD/2019

Přijat(a)

45/ŠD/2019

Přijat(a)

77/ŠD/2019

Přijat(a)

16/ŠD/2019

Přijat(a)

46/ŠD/2019

Přijat(a)

78/ŠD/2019

Přijat(a)

17/ŠD/2019

Přijat(a)

47/ŠD/2019

Přijat(a)

79/ŠD/2019

Přijat(a)

18/ŠD/2019

Přijat(a)

48/ŠD/2019

Přijat(a)

80/ŠD/2019

Přijat(a)

19/ŠD/2019

Přijat(a)

49/ŠD/2019

Přijat(a)

81/ŠD/2019

Přijat(a)

20/ŠD/2019

Přijat(a)

50/ŠD/2019

Přijat(a)

83/ŠD/2019

Přijat(a)

21/ŠD/2019

Přijat(a)

51/ŠD/2019

Přijat(a)

84/ŠD/2019

Přijat(a)

22/ŠD/2019

Přijat(a)

52/ŠD/2019

Přijat(a)

85/ŠD/2019

Přijat(a)

23/ŠD/2019

Přijat(a)

53/ŠD/2019

Přijat(a)

86/ŠD/2019

Přijat(a)

23/ŠD/2019

Přijat(a)

55/ŠD/2019

Přijat(a)

87/ŠD/2019

Přijat(a)

24/ŠD/2019

Přijat(a)

56/ŠD/2019

Přijat(a)

88/ŠD/2019

Přijat(a)

25/ŠD/2019

Přijat(a)

57/ŠD/2019

Přijat(a)

89/ŠD/2019

Přijat(a)

26/ŠD/2019

Přijat(a)

58/ŠD/2019

Přijat(a)

90/ŠD/2019

Přijat(a)

27/ŠD/2019

Přijat(a)

59/ŠD/2019

Přijat(a)

91/ŠD/2019

Přijat(a)

28/ŠD/2019

Přijat(a)

60/ŠD/2019

Přijat(a)

92/ŠD/2019

Přijat(a)

29/ŠD/2019

Přijat(a)

61/ŠD/2019

Přijat(a)

 

 

30/ŠD/2019

Přijat(a)

62/ŠD/2019

Přijat(a)

 

 


 


 


Poučení:


 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne uvedení tohoto rozhodnutí, ke KÚ SK OŠ prostřednictvím ředitelky Střední školy a Základní školy Karla Čapka 1457, Beroun, která ve věci rozhodla.


 


        Mgr. Ivana Ečerová - ředitelka školy


         12.9. 2019        Datum zveřejnění rozhodnutí


 
                             


 


 Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace


Škola je zřízena podle § 16, odst. 9 školského zákona pro žáky


se speciálními vzdělávacími potřebami.


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace K. Čapka 1457, Beroun 266 01
Nabízí možnost studia v PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ -78-62-C/02
Škola je přípravou na pro vykonávání jednoduchých činností v oblastech praktického života.


Zaměření: příprava jednoduchých pokrmů


Délka studia: 2 roky


Forma: denní studium


Způsob ukončení: závěrečná zkouška


Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce


Komu je určena:


Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:


  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9


- povinnou školní docházku ve třídě, oddělení podle §16 odst.9


  • povinnou školní docházku v základní škole speciálníKritéria pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté do oboru: 78-62-C/02:
  • posouzení zdravotní způsobilosti odborným lékařem ( jako součást přihlášky ke studiu)

  • závěry vyšetření pedagogického poradenského zařízení ( PPP, SPC), které je aktuální ke dni podání přihlášky


Pro školní rok 2019/2020 budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Předpokládaný počet přijatých žáků je 8.
Vyplněné přihlášky zašlete na adresu naší školy do 1.3.2019


První kolo přijímacího řízení se koná 23.4. 2019
Adresa školy: Střední škola a Základní škola beroun, příspěvková organizace


K.Čapka 1457


266 01 Beroun
Bližší informace získáte tel.: 311 621 871


e- mail: zvpsberoun@seznam.cz


www.zss-beroun.cz


 


 


 


Stále sbíráme víčka od PET lahví . Děkujeme všem, kteří se zúčastňují a nosí víčka :-) 

Změna ve sběru druhů víček......


 • všechna víčka od PET lahví

 • všechna víčka, na kterých je uveden recyklační trojúhelník s vyznačením materiálu ( HDPE/LDPE/PE/PP/PS apod.)

 • víčka od kávy šlehačky, nutridrinků, Nutrilonu, žloutky Kinder vajíček                                                                                                                                    

                                                               

Seznam vytvořených DUM v rámci projektu Peníze školám. Všechny materiály jsou uloženy a k dispozici v elektronické podobě u vedení školy.


1.  Název sady VY_12_INOVACE_01_Čj1, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková,

2. Název sady VY_12_INOVACE_02_Dějepis,  autorky: paní učitelky: Petra           Veselá  - Dyršmídová, Dana Pikartová, Petra Srpová

  3.  Název sady VY_42_INOVACE_01_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  4.  Název sady VY_42_INOVACE_02_Závislosti, vztahy a práce s daty, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

  5.  Název sady VY_32_INOVACE_01_M-Aplikační úlohy, autorky: paní učitelky: Jitka Novotná, Petra Srpová,


6.  Název sady VY_32_INOVACE_02_M-Závislosti, vztahy a práce s daty,  autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková,

7.  Název sady VY_32_INOVACE_03_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Blanka Lešková, Pavla Humlová, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková.

8.  Název sady VY_32_INOVACE_04_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová

9.  Název sady VY_32_INOVACE_05_Vlastivěda, autorky: paní učitelky: Marie Skuhrovcová, Pavla Humlová,

10. Název sady VY_32_INOVACE_06_Prvouka,  autorky: paní učitelky: Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková, Blanka Lešková,

11. Název sady VY_32_INOVACE_07_VkZ, autorky: paní učitelky: Věra Malíková, Petra Srpová,

12. Název sady VY_32_INOVACE_08_Zeměpis, autorky: paní učitelky: Marta Červenková, Lucie Housarová,

13. Název sady VY_32_INOVACE_09_Občanská výchova, autor: paní učitelka Romana Koldová.

14. Název sady VY_32_INOVACE_10_Prvouka, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Blanka Lešková.

15. Název sady VY_32_INOVACE_11_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Iva Žihlová, Zdeňka Kučerová,

16.  Název sady VY_32_INOVACE_12_Vlastivěda,  autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Jitka Novotná.

17.  Název sady VY_32_INOVACE_13_Informatika_Textový editor, autor: paní učitelka Eva Kovandová

18. Název  sady VY_32_INOVACE_14_Informatika_Vyhledávání dat na internetu, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová     

19.  Název sady VY_32_INOVACE_15_Informatika_Tabulkový, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová

20. Název sady VY_32_INOVACE_16_Fyzika,  autor: paní učitelka Irena Nová.

21. Název sady VY_32_INOVACE_17_Přírodopis, autor: paní učitelka Eva Kovandová.

22. Název sady VY_32_INOVACE_18_Chemie, autor: paní učitelka Zuzana Štíbrová,

Sada DUM pro PŠD:

1. Název sady: VY_32_INOVACE_01_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

2.Název sady: VY_32_INOVACE_02_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

3. Název sady: VY_32_INOVACE_03_Výživa pokrmů, autor: paní učitelka    Jana Sklenářová

4. Název sady: VY_32_INOVACE_04_Rodinná výchova, Rodina a rodinné soužití, autor: paní učitelka Iva Ropková

5. Název sady: VY_32_INOVACE_05_Rodinná výchova, Domácnost, autor: paní učitelka Iva Ropková

6. Název sady: VY_32_INOVACE_06_Rodinná výchova, Biologie člověka, autor: paní učitelka Iva Ropková