Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> >>
  - PROSINECPROSINEC


4.12. - putovat na čertovskou stezku v Karlštejně se vydají žáci 2.LA,B; 4-LA,B; 3., 4., 5.r. a PŠ.


5.12. - v rámci tradic vánočních zvyků určitě školu navštíví Mikuláš s čerty a andělem. Plaveckou školu navštíví také v tento den třídy 3.LA,B.


6.12. - žáci 3. a 4.r. si připraví předvánoční posezení pro své rodiče.


7.12. - se bude konat charitativní vánoční akce "Vánoční pečení" společně s firmou GROUPE - SEB ČR s.r.o. a žáci PŠ se vžijí do role cukrářů v adventním čase. A v tento den navštíví žáci 9.ročníku SOU lesnické Křivoklát - Písky, aby si prohlédli tamní areál, prostory učiliště a nabídku učebních oborů.


11.12. - PŠ bude pořádat "Den otevřených dveří v naší škole" a žáci 3.+ 4.ročníku půjdou na besedu do knihovny, kde je čeká téma "Adventní zvyky a tradice."


12.12. - vánoční posezení pro rodiče si přichystají žáci 1.r. a na OU Vyšehrad se vypraví v rámci profi orientace žáci 9.ročníku. Stále pokračuje  plavecká škola pro děti ve 3.LA,B.


13.12. - do Karlštejna za vánočními zvyky na "Andělskou cestu" pojedou žáci 2.r., 2. LA,B, a 5.LA,B.


14.12. - "Třídní Vánoce" si užijí žáci 9.ročníku.


17.12. - přijede do školy za žáky  1., 2., 6. r. , 1. LA,B; 3.LA,B; 4.LA,B; a 4S divadelní soubor s představením "Divadlo Ondřej" a ozdobit dobrotami vánoční stromeček v přírodě zvířatům půjdou žáci 9.r.


18.12. - ve třídách 1., 3., 4.,7., 8. r. a 5S budou probíhat vánoční besídky. Muzeum betlému v Karlštejně navštíví 9.třída a v odpoledních hodinách bude probíhat dle zájmu žáků utkání ve florbalu.


19.12. - navštíví žáci prvního stupně od 8.00 hodin filmové představení "Grinch" a od 10.00 hodin filmové představení " Čarodějovy hodiny" navštíví žáci 2.stupně.


V průběhu 3.týdne navštíví Beroun žáci 3.LA,B, aby si prohlédli vánoční výzdobu města.Přejeme všem kouzelné Vánoce a šťastný nový rok!!!

 


Stále sbíráme víčka od PET lahví . Děkujeme všem, kteří se zúčastňují a nosí víčka :-) 

Změna ve sběru druhů víček......


  • všechna víčka od PET lahví

  • všechna víčka, na kterých je uveden recyklační trojúhelník s vyznačením materiálu ( HDPE/LDPE/PE/PP/PS apod.)

  • víčka od kávy šlehačky, nutridrinků, Nutrilonu, žloutky Kinder vajíček                                                                                                                                    

                                                               

Seznam vytvořených DUM v rámci projektu Peníze školám. Všechny materiály jsou uloženy a k dispozici v elektronické podobě u vedení školy.


1.  Název sady VY_12_INOVACE_01_Čj1, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková,

2. Název sady VY_12_INOVACE_02_Dějepis,  autorky: paní učitelky: Petra           Veselá  - Dyršmídová, Dana Pikartová, Petra Srpová

    3.  Název sady VY_42_INOVACE_01_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

    4.  Název sady VY_42_INOVACE_02_Závislosti, vztahy a práce s daty, autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Olga Berková, Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová, Jitka Novotná, Lenka Hlaváčková, Lucie Kohoutová,

    5.  Název sady VY_32_INOVACE_01_M-Aplikační úlohy, autorky: paní učitelky: Jitka Novotná, Petra Srpová,


6.  Název sady VY_32_INOVACE_02_M-Závislosti, vztahy a práce s daty,  autorky: paní učitelky: Pavla Humlová, Blanka Lešková, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková,

7.  Název sady VY_32_INOVACE_03_Číslo a početní operace, autorky: paní učitelky: Blanka Lešková, Pavla Humlová, Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková.

8.  Název sady VY_32_INOVACE_04_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Zdeňka Kučerová, Iva Žihlová

9.  Název sady VY_32_INOVACE_05_Vlastivěda, autorky: paní učitelky: Marie Skuhrovcová, Pavla Humlová,

10. Název sady VY_32_INOVACE_06_Prvouka,  autorky: paní učitelky: Zdeňka Eisenhamerová, Lenka Hlaváčková, Blanka Lešková,

11. Název sady VY_32_INOVACE_07_VkZ, autorky: paní učitelky: Věra Malíková, Petra Srpová,

12. Název sady VY_32_INOVACE_08_Zeměpis, autorky: paní učitelky: Marta Červenková, Lucie Housarová,

13. Název sady VY_32_INOVACE_09_Občanská výchova, autor: paní učitelka Romana Koldová.

14. Název sady VY_32_INOVACE_10_Prvouka, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Blanka Lešková.

15. Název sady VY_32_INOVACE_11_Přírodověda, autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Iva Žihlová, Zdeňka Kučerová,

16.  Název sady VY_32_INOVACE_12_Vlastivěda,  autorky: paní učitelky: Iva Mikloszyová, Jitka Novotná.

17.  Název sady VY_32_INOVACE_13_Informatika_Textový editor, autor: paní učitelka Eva Kovandová

18. Název  sady VY_32_INOVACE_14_Informatika_Vyhledávání dat na internetu, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová     

19.  Název sady VY_32_INOVACE_15_Informatika_Tabulkový, autor: paní učitelka Lucie Kohoutová

20. Název sady VY_32_INOVACE_16_Fyzika,  autor: paní učitelka Irena Nová.

21. Název sady VY_32_INOVACE_17_Přírodopis, autor: paní učitelka Eva Kovandová.

22. Název sady VY_32_INOVACE_18_Chemie, autor: paní učitelka Zuzana Štíbrová,

Sada DUM pro PŠD:

1. Název sady: VY_32_INOVACE_01_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

2.Název sady: VY_32_INOVACE_02_Potraviny a nápoje, autor: paní učitelka Jana Sklenářová

3. Název sady: VY_32_INOVACE_03_Výživa pokrmů, autor: paní učitelka    Jana Sklenářová

4. Název sady: VY_32_INOVACE_04_Rodinná výchova, Rodina a rodinné soužití, autor: paní učitelka Iva Ropková

5. Název sady: VY_32_INOVACE_05_Rodinná výchova, Domácnost, autor: paní učitelka Iva Ropková

6. Název sady: VY_32_INOVACE_06_Rodinná výchova, Biologie člověka, autor: paní učitelka Iva Ropková