Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> naše služby >> družina

Školní družina  

Zajišťuje výchovu žáků v době mimo vyučování.
Poskytuje žákům odpolední odpočinkové, relaxační činnosti a přípravu na vyučování.
Rozvíjí zájmové aktivity žáků. Pracuje podle týdenní  skladby zaměstnání.
Do družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku  základní školy praktické a všech ročníků základní školy speciální tak, jak to vyžaduje péče o žáky.
Pracuje v šesti odděleních.
Provoz družiny je: od 7.00 hod. do 7.40 hod. a odpolední provoz je od 11.45 hod. do 16.00 hod.


Odkaz: www.nasedruzinka.webnode.cz