Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči. Doporučujeme, abyste ve Vašem prohlížeči nastavili povolení načítání skriptů.
This page is best viewed only in modern visual browser. We recommend to allow using of JavaScript in your browser.
zss-beroun >> o škole... >> z historie školy

Z historie školy:

První zprávy o založení školy se datují ke dni 1.9.1920.
Počátkem školního roku 1920 – 21 byla otevřena první pomocná třída pod správou Obecné školy smíšené v Berouně. Tato třída byla určena pro výchovu 36 dětí (tehdy nazvaných jako neplnomyslných). 
Během let se  původní název  pomocné školy změnil na název zvláštní škola.
Od roku 1990 se škola přejmenovala na zvláštní a pomocnou školu.
Od roku 2000 se stala škola právním subjektem.
Zřizovatelem školy je od roku 2002 Středočeský kraj.
Sloučením školy se základní školou při nemocnici byla škola zřízena jako Speciální školy Beroun.
 
Sdružovala tyto součásti školy:

1.      Zvláštní školu
2.      Pomocnou školu
3.      Přípravný stupeň pomocné školy
4.      Základní školu při nemocnici
5.      Školní družinu
6.      Výdejnu jídla
 
Na návrh zřizovatele -  Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu byla základní škola při nemocnici vyřazena ze sítě škol k 1.9.2004.
S vydáním nového školského zákona č. 561/2004 Sb. od ledna 2005 se škola stala  základní školou.